Thủ Đức ngập do đâu?
Thủ Đức ngập do đâu?

20 năm sống ở quận Thủ Đức, bà Mỹ vẫn không hiểu vì sao nơi cao nhất thành phố lại ngập chỉ sau một trận mưa.