Sở Nội vụ đề xuất đặt trụ sở Thành ủy thành phố Thủ Đức tại quận 2 và trụ sở UBND thành phố Thủ Đức nằm tại quận Thủ Đức.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình về lộ trình, phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 và bố trí trụ sở làm việc.

Sở Nội vụ đề xuất chọn trụ sở UBND quận 2 (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) làm nơi đặt trụ sở Thành ủy thành phố Thủ Đức. Phương án này dựa trên sự tính toán về mức độ hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm trong việc sử dụng những công trình hiện hữu.

Ngoài ra, trụ sở của UBND quận 9 (phường Hiệp Phú, quận 9) được đề xuất trở thành nơi làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thủ Đức. Trụ sở UBND quận Thủ Đức hiện tại được kiến nghị trở thành địa điểm làm việc của HĐND và UBND thành phố Thủ Đức.

Đề xuất đặt trụ sở Thành ủy Thủ Đức ở quận 2
Trung tâm hành chính, nơi đặt trụ sở UBND quận 2 hiện tại. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo tờ trình, dự kiến công chức, viên chức dôi dư sau khi sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức là gần 400 người. Số cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập 19 phường trên địa bàn TP.HCM là 235 người.

Đối với số công chức, cán bộ, người hoạt động không chuyên trách tại 19 phường, Sở Nội vụ cho biết sẽ rà soát lại trong năm 2021. Sau khi có danh sách, sở đề xuất thực hiện giải quyết theo 3 nhóm trường hợp.

Cụ thể, đối với những người không đủ điều kiện hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hết tuổi lao động, các cơ quan hành chính thực hiện giải quyết chế độ, chính sách.

Đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện tiếp tục làm việc, quận ủy, UBND quận thực hiện thủ tục điều động sang đơn vị mới hoặc thực hiện thủ tục xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Trường hợp đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận thì UBND quận lập danh sách và báo cáo UBND TP.HCM.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Thủ Đức, đảng ủy, chính quyền quận cần rà soát tiêu chuẩn, lập danh sách cụ thể người có thể tiếp tục công tác.

Trong giai đoạn 2021-2025, những người không đủ điều kiện công tác hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hết tuổi lao động hoặc không đủ điều kiện tái cử sẽ được giải quyết chế độ, chính sách.

Những trường hợp đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp số lượng, rà soát nhu cầu tuyển dụng để tham mưu thủ tục điều động cán bộ, công chức, viên chức hoặc xét chuyển viên chức thành công chức.